הזמנה להציע הצעות

הח"מ ככונס נכסים עפ"י צו של כב' רשם ההוצאה לפועל בחיפה מזמין להגיש הצעות לרכישת:

כלי רכב רנו FLUENCE  

מ.ר. 73-56075  ש.י. 2011 (להלן: "כלי הרכב").

את כלי הרכב הנ"ל  ניתן לראות במחסני ערובה נעמן

כביש ראשי חיפה – עכו ק. ביאליק טלפון  04-8807721

כלי רכב מסוג פורד פוקוס

מ.ר. 74-524-71 ש.י. 2011 (להלן: "כלי הרכב").

את כלי הרכב הנ"ל  ניתן לראות במחסני ערובה נעמן

כביש ראשי חיפה – עכו ק. ביאליק טלפון  04-8807721

 

את ההצעות בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% משווי ההצעה יש להגיש בכתב עד ליום 20.8.17 במשרד הח"מ רח' נתנזון 5 חיפה, טלפון: 077-2181201 פקס: 077-2181202.

  1. מובהר בזאת כי על הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים ואין כונס הכנסים מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או הצעה כלשהי . הכונס יהא רשאי לנהל מו"מ בכל שלב, לרבות בתום המועד להגשת הצעות עם המציעים השונים או מי מהם או לקיים התמחרות בניהם, ו/או להפסיק את הליך המכר בכל שלב שהוא.
  2. כונס הנכסים אינו יודע את מצבו של כלי הרכב ואין הוא מקבל על עצמו אחריות לתקינותו ו/או השימוש שנעשה בו וכן חובות בגין היטלים או אגרות ( אם ישנם ) והוא נמכר כמו שהוא (AS IS).
  3. במידה ומי מהמציעים יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה הבנקאית.
  4. המציע ישא באגרות חידוש רשיון ובאגרת העברת בעלות.
  5. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בחיפה.

 

 ערן הרשקוביץ, עו"ד – כונס נכסים

הרשקוביץ, אוכמן, בנסמן משרד עו"ד